Chi tiết tin
Quay lại

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 01/11/2016, 19:59
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Công văn số 2084/HD-SGDĐT-CĐN ngày 12 tháng 09 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và hướng dẫn số 303/HDLT-PGD ĐT-CĐGD ngày 21 tháng 09 năm 2016 hướng dẫn liên tịch Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục quận Ô môn, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017.

Được sự thống nhất của chi bộ Đảng nhà trường, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, trường tiểu học Trần Phú tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017, nhằm kiểm điểm tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết năm học 2015-2016, đề ra phương hướng bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017.

Tham dự Hội nghị với sự có mặt của cán bộ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hội đồng sư phạm nhà trường. Chủ tọa Hội nghị gồm các đồng chí Võ Văn Tịnh Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, đồng chí Trần Minh Chí Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc trưởng ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị được nghe thầy Võ Văn Tịnh Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực chung của tập thể, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016.

Hội nghị được nghe thầy Huỳnh Tấn Hiệp phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm học 2015-2016 và dự đoán mức thu, chi năm học 2016-2017. Hội nghị được nghe đồng chí Võ Thị Thiên Thanh kế toán trường báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ và quỹ phúc lợi cơ quan, thầy Trần Minh Chí Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả công tác thi đua ở các tổ năm học qua, tiêu chuẩn thi đua năm học 2016-2017 và báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp và những đề xuất trong hội nghị; Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2015-2016 và phương hướng hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017.

Để nâng cao chất lượng dạy – học, hội nghị còn được nghe các ý kiến phát biểu đóng góp của giáo viên, nhân viên đã mạnh dạn chỉ ra thực trạng và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường thời gian tới.

Hội nghị thống nhất bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 với 3 đồng chí.

Sau thời gian một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường tiểu học Trần Phú đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra. 

Một số hình ảnh của Hội Nghị

Thầy HT Võ Văn Tịnh đọc báo cáo

Thầy Trần Minh Chí chủ tịch công đoàn đọc báo cáo

Kế toán trường Võ Thị Thiên Thanh đọc báo cáo

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc đọc cáo cáo

Ba đồng chí Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2016-2018

Lê Đoàn Nhật Trung