Chi tiết tin
Quay lại

Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2016-2017

Ngày 19/09/2016, 07:55
Đại Hội Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2016-2017

-  Ngày 17/09/2016 , Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức Đại Hội CMHS năm học 2016-2017.

- Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Thầy Võ Văn Tịnh Hiệu Trưởng nhà trường. Và truởng Ban đại diện CMHS năm học 2015 - 2016. Và Ban đại diện CMHS của 28 lớp năm học 2016-2017 cùng toàn thể quý thầy cô chủ nhiệm của 28 lớp.

- Đại hội diễn ra trong không khí thân mật, nghiêm túc.

- Thầy Huỳnh Tấn Hiệp Phó HT nhà trường lên báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016-2017.

- Hiệu trưởng Võ Văn Tịnh báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2015-2016 và yêu cầu trong tâm nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường.

- Đại diện Ông Trần Thanh Nhựt trưởng ban đại diện CMHS báo cáo tổng kết công tác của Ban đại diện CMHS năm học 2015-2016và phương hướng hoạt dộng của Ban đại diện CMHS năm học 2016-2017.

- Hiệu trưởng trả lời các ý kiến đóng góp của CMHS

- Ban đại diện CMHS năm học 2015-2016 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Bầu ban đại diện CMHS năm học 2016-2017

- Tổng kết và bế mạc đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h00. 

- Đại hội diễn ra trong không khí thân mật, nghiêm túc.

- Một vài hình ảnh đại hội

LÊ ĐOÀN NHẬT TRUNG